Familjeskolan POP®


Familjeskolan POP erbjuder metoder för att kunna hantera barn vars beteende är utmanande.

Familjeskolans program är avsett för 3-6 åriga barn samt deras föräldrar. Ett utmanande beteende kan framträda bl.a. som:

  • överaktivitet
  • impulsivitet
  • trots
  • aggressivitet
  • uppmärksamhetssvårigheter

Barnet behöver inte ha någon diagnos, det räcker med att föräldrarna känner att de behöver stöd och hjälp i vardagen.

I Familjeskolan ingår också en ledarutbildning, där professionella och studeranden inom social-och hälsovården får verktyg för sitt eget arbete.

Familjeskolan POP kommer från orden ”Pre-school Overactivity Programme”. BF har förverkligat  programmet sedan år 1999. Det ordnas årligen fyra Familjeskolor i Helsingfors och en i Ekenäs.

Sagt om Familjeskolan